Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 48

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa

, Abdülmecid saltanatında 29 Mayıs 1854 – 23 Kasım 1854, 18 Kasım 1859 – 24 Aralık 1859 ve 28 Mayıs 1860 – 6 Ağustos 1861 tarihleri arasında 3 dönemde toplam bir yıl on ay on bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı (d. 1813, Kıbrıs ö. 9 Eylül 1871, İstanbul).

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 49Kıbrıslı Hüseyin Efendi’nin oğluydu. Enderunda yetişti. Öğrenim amacıyla 1833’te Londra’ya, ardından da Paris’e gönderildi. İstanbul’a dönüşünde (1835) kolağası oldu. Bir süre sonra öğrenim için yeniden Paris’e gitti. 1839’da İstanbul’a döndükten sonra miralaylığa yükseldi. Kısa bir süre sonra mirliva olarak Tophane Meclisi üyeliğine kabul edildi. Ardından Akkâ muhafızlığına (1844), Kudüs mutasarrıflığına (1845) ve Belgrad o muhafızlığına (1847) atandı. 1848’de Londra büyükelçisi oldu. 1850’de Halep beylerbeyliğine, 1851’de de Arabistan ordusu müşirliğine getirildi.

Leca’daki (Şam yakınlarında) ayaklanmayı bastıramayınca görevinden alındı. Ocak 1854’te kaptanıderya, Mayıs 1854’te ise Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa’nın önerisiyle sadrazam yapıldı. Ama çok geçmeden Mustafa Reşid Paşa’yla anlaşmazlığa düştü ve İngiliz büyükelçisinin de etkisiyle sadrazamlıktan alındı (Kasım 1854). Ertesi yıl Meclis-i Âli-i Tanzimat başkanlığına atandı. 1856’da fevkalade büyükelçi olarak Petersburg’a e gönderildi. Ocak 1858’de ikinci kez getirildiği Meclis-i Ali-i Tanzimat başkanlığını kaptanı deryalığa atandığı Ağustos 1858’e değin yürüttü. Kasım-Aralık 1859 arasında ikinci kez sadrazamlık görevinde bulundu. Mayıs 1860’ta üçüncü kez aynı göreve getirildi.

Haziran 1861’de tahta çıkan Abdülaziz’le anlaşmazlığa düşünce Ağustos 1861′ de sadrazamlıktan alınıp Edirne valiliğine atandı. 1865’te Mecâlis-i Aliye’de görev aldı, 1866’da önce Meclis-i Ali-i Hazain, sonra Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye başkanlığına getirildi. Şubat 1867’de bu görevinden alındıktan sonra, başka görev üstlenmedi.

 

Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişah

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 22 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language