Kategori: Kimya

Lüsiferin

lüsiferin, biyokimyada, lüsiferaz enziminin varlığında yükseltgenerek ışık üreten orga­nik bileşiklerin ortak adı. Işıldayan bütün canlı türlerinde (bazı bakteriler, ateş­böceği gibi) birbirinden farklı kimyasal yapıda lüsiferinler …

Melamin

melamin, siyanüramit ya da triaminotriazin olarak da bilinen, kristal yapıda, renk­siz heterosiklik bileşik. Çoğunlukla yapay reçinelerin üretiminde kullanılır. Siyanamitin (N = C= NH2) halkalı yapıdaki …

Mazot

Mazot, dizel yakıtı ya da motorin olarak da bilinen, dizel motorlarında yakıt olarak kullanılan yanıcı sıvı. Ham petrolden benzini oluşturan daha uçucu maddelerin damıtılmasından sonra …

Nedir, Kimdir? Fizik, Kimya

Ansiklopedist ekibi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Nedir?, Kimdir? alanımızı tüm kategorilerde yayınlıyoruz. Amacımız, kültürel birikime ve genel kültüre gereken öneme katkı sağladığımız bu sürece …

Yoğunluk

Yoğunluk, herhangi bir maddenin bir birim hacminin kütlesi. Metre-kilogram-saniye ya da SI birimler sisteminde metreküp başına kilogram olarak ifade edilir. Olağan katıların, sıvıların ve gazların …

Yoğunlaştırıcı

yoğunlaştırıcı, kondansör olarak da bilinen, bir gaz ya da buharın sıvı hale dönüştürülmesinde kullanılan aygıt. Enerji santrallarında türbinlerden çıkan egzoz buharlarının, soğutma tesislerinde ise amonyak …

Yoğunlaşma Çekirdeği

Yoğunlaşma çekirdeği, atmosferde üzerinde su buharı yoğunlaşmasının başladığı asıltı halindeki küçük katı ya da sıvı parçacık. Yoğunlaşma çekirdeklerinin çapı birkaç mikron ile birkaç on mikron …

Yoğunlaşma

Yoğunlaşma, belirli bir sıcaklıktaki bir buharın, genellikle buhara bitişik daha soguk bir yüzey üzerinde sıvı ya da katı halde birikmesi. Herhangi bir madde, buhar halindeyken …

Pleksiglas

Pleksiglas, polimetil metakrilatın ticari adı. Polimetil metakrilat çok sayıda basit metil metakrilat (monomer) molekülünün uzun zincirler oluşturacak biçimde birleşmesiyle meydana gelen yüksek molekül ağırlıklı yapay …
Select Language