Koca Yusuf Paşa

Koca Yusuf Paşa, I. Abdülhamid ve II. Selim dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapan Osmanlı devlet adamı. (6. Haziran 1800, Cidde).

Tersane liman reisi Hasan Kaptan’ın kölesiydi. Azat edildikten sonra Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın hizmetine girdi. Onun hazinedarlığını, kapı kethüdalığını yaptı ve kapıcıbaşılığa yükseldi. 1785’te Mora beylerbeyliğine atandı. Ertesi yıl I. Abdülhamid tarafından sadrazamlığa getirildi.

Komuta ettiği Osmanlı ordusu Avusturya karşısında yenilgiye uğrayınca III. Selim tarafından 1789’da görevinden alınarak Vidin seraskerliğine atandı. 1790’da Köstendil sancakbeyi, kısa bir süre sonra da Bosna beylerbeyi oldu. 1791’de ikinci kez sadrazamlığa getirildi.

Murabıt Devleti’ni kuran hükümdar

 

Ruslarla yapılan savaş sürerken Şumnu’daki ordunun başına geçti. Büyük kayıplara yol açmamak düşüncesiyle Ruslara ateşkes önerdi. Ardından 1787-91 Osmanlı Rus Savaşına son veren Yaş Antlaşması imzalandı. Il. Selim’in yapmak istediği reformlara karşı olduğu için 1792’de görevinden alındı ve Trabzon beylerbeyliğiyle Anapa seraskerliğine atandı. Daha sonra Cidde beylerbeyi oldu ve orada öldü.

 

Total
0
Shares
1 comment
  1. Visitor Rating: 7/10
    Bu ismi daha önce duydunuz mu?: 6.5
    Bu isimden etkilendiniz mi?: 9
    İçerik sizi tatmin etti mi?: 5.5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Yusuf Kamil Paşa

Next Article

Neyzen Yusuf Paşa

Related Posts