Lise Meitner 48

Lise Meitner

, uranyum çekirdeğinin bölünmesini () olanaklı kılan grup çalışmasına yaptığı kat­kılar nedeniyle 1966 Enrico Fermi Ödülü’­nü Otto Hahn ve Fritz Strassmann ile birlikte kazanan Avusturyalı fizikçi (d. 7 Kasım 1878, Viyana – ö. 27 Ekim 1968, Cambridge, İngiltere).

1906’da Viyana Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra 1908’de Berlin’de Max Planck’ın derslerine giren Meitner, burada Hahn ile birlikte radyoak­tiflik üzerine araştırmalara girişti. İki bilim adamı, 30 yıl süren ortak araştırmaları sırasında protaktinyum adını verdikleri yeni bir radyoaktif element buldular, nükleer izomerleşme ve beta bozunumu üzerine çalıştılar ve 1930’larda Strassmann’ın da yardımıyla uranyumun nötronlarla bombar­dıman edilmesi sonucunda oluşan ürünleri incelediler. Meitner Yahudi olduğundan 1938 yazında Nazi Almanyası’ndan kaçarak İsveç’e yerleşti. Hahn ve Strassmann’ın uranyumun nötronlarla bombardıman edil­mesi sonucunda oluşan ürünlerden birinin baryum elementi olduğunu bulmalarından sonra Meitner; yeğeni Otto Frisch ile birlik­te, bölünme sürecini fiziksel olarak tanım­ladı ve Ocak 1939’da bu süreci çekirdek bölünmesi (nükleer fisyon) olarak adlandır­dı. Meitner 1966’ta emekliye ayrılarak İn­giltere’ye yerleşti.

 

Lise Meitner

 

Üstün iletken duruma geç­mekte olan bir malzemenin içindeki bölge­den magnetik alanın itilip çıkarılması olgu­su

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language