Lorenzino de' Medici 48

Lorenzino de’ Medici

Lorenzino de’ Medici, Medici ailesinin en ünlü üyesi olan Floransalı devlet adamı ve sanat koruyucusu (d. 1 Ocak 1449, Floransa -ö. 9 Nisan 1449, Careggi; Floransa).

Floransa’yı 1469-78 arasında kardeşi (1453-78) ile birlikte, onun öldürülmesinden sonra da 1492’ye değin tek başına yönetti.

Babası Piero de’ Medici’nin ölümünden sonra anayasal cumhuriyet ilkelerini sür­dürmekle birlikte törenler ve şenliklerle yumuşatılmış despot bir yönetim kurdu.

Papalığın mali işlerinin yürütülmesini Medici ailesinden almış olan Pazzi ailesi, 1478’de Papa IV. Sixtus, yeğeni Riario ve Piza başpiskoposu Francesco Salviati’nin de desteğiyle Lorenzo ve kardeşine karşı komplo düzenledi. Buna göre katedraldeki Paskalya ayini sırasında Lorenzo ve Giuliano öldürülecek, başpiskopos da signoria yı (yürütme konseyi) ele geçirecektı. Komplo planlandığı gibi başladı. Giuliano altarın önünde öldürüldü ama Lorenzo kurtulmayı başardı. Medici yanlısı (baş­yargıç), soruna çözüm bulmak için kendisiyle görüşmeye gelen başpikoposu resmi kıyafetiyle Vecchio Sarayı’nın pencerele­rinden birine astırdı; halk da komplocuları linç etti. Bunun üzerine Papa IV. Sixtus, Lorenzo kendisine teslim edilmezse Floran­sa’yı aforoz edeceğini bildirdi, ama Floran­salılar bunu reddettiler. Napoli kralı I. Ferdinando’nun da papalığı desteklemesi karşısında Lorenzo’nun tek umudu, Mila­no’dan gelebilecek çok sınırlı bir yardım ve Fransa kralının desteğiydi. Böylece büyük bir tehlikeyi göze alarak tek başına Napoli’ye gitti. Şaşıran, belki de gözü korkan Ferdinando barışı kabul etti; yalnız kalan IV.Sixtus da uzlaşmaktan başka çıkar yol bulamadı. Bu uyuşmazlığı büyük bir saygınlık kazanarak atlatan Lorenzo, Yüzler Konseyi’ni dağıttı ve daha iyi denetim kuracağı­nı umduğu Yetmişler Konseyi’ni oluşturdu.

ABD’de, İç Savaş sonrasında Memphis’te beyazların Siyahlara karşı giriştiği saldırı

Böylece Medici ailesi büyük bir güç kazanmaya başladı. Lorenzo, Roma’nın aristokrat Orsini ailesinden biriyle evlendi. Kızı Maddalena, Papa VIII. Innocentius’un oğluyla, en büyük oğlu Piero da bir başka Orsini ile evlendi. Lorenzo’nun 13 yaşına geldiğinde kardinal olmasını sağladığı oğlu Giovanni sonradan adıyla papa seçilecekti. Bu arada, bütün gücüne karşın ailenin mali kaynaklan giderek azalıyordu. Bu bir bakıma Lorenzo’nun hatasıydı, çünkü iktidar hırsı arttıkça ticaretle daha az ilgilenir olmuştu. Üstelik ekonomik durumda genel olarak kötüye gidiyordu. Avrupa da yeni rakipler ortaya çıkmış, Londra, Brugge ve Lyon’daki Medici işletmeleri iflasın eşiğine gelmişti. Ailenin sanatçıları, mimarları ve yazarları koruyup destekleme­si de önemli bir mali yük getiriyordu.

Güç ekonomik koşullarda bile Floransa’nın kültür yaşamına çok önemli katkılarda bulunan Lorenzo, birçok klasik metni topladı; Careggi, Fiesole ve Poggio A ‘Caiano daki villalarında Platon Akademisi dene ve ğretmeni Marsilio Ficino, hümanist Pico della Mirandola ve Pazzi komplosundaki yaşamını kurtaran yakın dostu şair Poliziano gibi kişilerinde katıldığı toplantılar düzenledi. Kendisi de çok yetenekli bir şairdi; şiirlerini Latince yerine Toscana lehçesiyle yazması da dikkate değer bir tutumdu. Koruması altındaki sanatçılar arasında Gıu­liano da Sangallo, Botticelfi, Verrocchio ve onun öğrencisi vardı. Son yıllarında San Marco’daki bahçesinde bir heykelcilik okulu açan Lorenzo orada 15 yaşında bir öğrenciyle özel olarak ilgilenmeye başladı. Medici sarayında aileden biri gibi yetiştirilen bu çocuk, ileride Michelan­gelo olarak tanınacaktı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language