Lorenzo di Piero de' Medici 48

Lorenzo di Piero de’ Medici

Lorenzo di Piero de’ Medici, 1513-19 arasında Floransa yöneticisi. (1532: Hükümdar) adlı ünlü yapıtında ona seslenmiş ve bütün ülkeyi silahlandırıp yabancı işgalcileri kovarak İtalya’da birliği sağlamasını öğütlemiştir (d. 12 Eylül 1492, Floransa -ö. 4 Mayıs 1519, Floransa).

Lorenzo, Muhteşem lakabıyla anılan de­desinin adını taşıyordu. Babası Piero, o henüz iki yaşındayken Fransızların yardı­mıyla cumhuriyetçiler tarafından Floransa’ dan sürülmüştü. Ama papanın önderliğinde­ki Kutsal Birlik İspanyolların yardımıyla ayaklanmalara son verdi ve 1512 de Medici ailesi Floransa’da yeniden iktifar geldi.

Medici ailesinin en ünlü üyesi olan, Michelan­gelo, Leonardo da Vinci gibi ünlüleri yetiştiren devlet adamı

Kardinal Giuliano, bir yıl yönetimde kal­dıktan sonra, Ağustos 1513’te Floransa’nın yönetimini yeğeni Lorenzo’ya devrettı. Hırslı bir insan olan Lorenzo, iktidarının, cumhuriyet kurumlarının koyduğu birçok kısıtlama ve papanın sürekli denetimiyle sınırlanmasından huzursuzdu. Böylece papa tarafından Urbino Düklüğü’nün başına getirildi. Düklüğün yasal sahibi Francesco Ma­ria della Rovere sahte gerekçelerle hakla­rından yoksun bırakıldı. Ama Francesco Maria kısa bir süre sonra Urbino ya döndü ve halk tarafından sevgiyle karşılandı. Lo­renzo kendisinin de yaralandığı ve birkaç ay ele süren bir savaştan sonra düklüğü yeni­den ele geçirebildi. Madeleine de la Tour d’ Auvergne’den doğan kızı Caterina, Orleans dükü Henri (Kral ) ile evlendi ve adıyla Fransa kraliçesi oldu.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language