Lorin Maazel 48

Lorin Maazel

, 1972’den l 982’ye değin ’nı yöneterek ülkenin önemli or­kestralarından birinin şefliğini üstlenen ikinci ABD’li orkestra şefi ve kemancı (d. 6 Mart 1930, Neuilly. Fransa, 13 Temmuz 2014, Virginia, ABD).

Paris’te müzik öğrenimi görmekte olan bir ABD’li çiftin çocuğu olarak doğdu. Los Angeles’ta büyüdü. Müzik eğitimine beş yaşında (kemanla), orkestra yönetmeye de dokuz yaşında başladı. Yetişkin bir orkestra şefi olarak ilk kez 1953’te.Fulbright Bursu ile barok müzik konusunda araştırmalar yaptığı İtalya’da kürsüye çıktı. Daha sonra birçok önemli orkestrayı yönetti; 1965-71 arasında Batı Berlin Alman Operası’nda (Deutsche Oper), 1965-75 arasında Batı Berlin Radyo Senfoni Orkestrası’nda, 1970-72 ve 1976-80 arasında Londra Yeni Philharmonia Orkestrası’nda, 1972-82 ara­sında Cleveland Orkestrası’nda, 1977den başlayarak Fransız Ulusal Orkestrası’nda ve 1986’dan başlayarak Pittsburgh Senfoni Or­kestrası’nda şeflik yaptı. Eylül 1982’de Vi­yana Devlet Operası’nın sanat yönetmenli­ğine getirildi ve bu göreve atanan ilk Amerikalı oldu.

Settembre Musica 2005 Lorin Maazel

 

Maazel, opera ve orkestra müziğinde aynı derecede başarılıydı. Repertuvarında 18. yüzyıl yapıtlarından en yeni yapıtlara kadar çok çeşitli müziğe yer verdi. Durulukla büyük duygusal derinliği birleştirebilen, gösterişten uzak bir şef olan Maazel sık sık kemancı olarak da dinleyici karşısına çık­mıştır.

Romantizmin müzik alanındaki en seçkin isimlerinden biri olan,Bach’ı yeniden hayata döndüren kişi olarak tanınan besteci, piyanist, orkestra şefi ve öğretmen

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language