Lü Dongbin 48

Lü Dongbin

, Çin mitolojisinde Taocu ’den () biri. Leylek Tepe­si’ndeki sığınağında erdemin üç türü ve cinlerin (ruhların) beş mertebesi üzerine yaptığı konuşmayla tanınır. Sanat yapıtla­rında bir yazı ustası olarak ve elinde sihirli bir kılıçla gösterilir.

Hakkındaki sayısız efsaneden birine göre Lü, yaşlı bir kadını dürüstlüğünden ötürü ödüllendirmek için kuyusundaki suyu şara­ba dönüştürür. Bir başka yaygın efsanede ise, geyşalık benzeri bir iş yaparak geçinen Beyaz Şakayık adlı genç kızı bu yaşamdan caydırma çabalarından söz edilir.

Lü’nün yaşamının dönüm noktası, adlı yapıtta anlatı­lır: Öğrenciyken Ölümsüzler’den biriyle tanışan Lü, uykuya dalar ve rüyasında gelecekteki başarılarla dolu yaşamının bir felaketle ansızın sona erdiğini görür. Bunun üzerine uyanınca dünyadan elini eteğini çeker. Sekiz Ölümsüz’ün en tanınmışı olan Lü’nün, Lü (Ata Lü) sıfatıyla, Nasturiliğin etkisini taşıyan Taocu bir mezhep kurduğu­na inanılır. Taoculuğun dinsel metinleri arasında yazarının Lü olduğu kabul edilen sayısız yapıt vardır. Bunlar arasında Altın Çiçeğin Sırrı sayılabilir.

Yunan mitolojisinde Kafasında saç yerine yılanlar olan kanatlı bir genç kadın olan Gorgo’ların en ünlüsü

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language