Luba Lunda Devletleri 48

Luba Lunda Devletleri

Luba-Lunda devletleri, yaklaşık 1500 den 19. yüzyıl sonuna değin Orta Afrika’da gelişen krallıklar topluluğu. Luba devletlerini oluşturan Lualaba Irmağının kaynağı yakınlarında ve Kasai Irmağının doğusunda, ise Kuango Irmağının doğusunda, Kasai Irmağı kaynağının yakınlarında yerleşmişlerdi. Geleneksel Lunda kayıtlarına göre, 15. yüzyıl sonlarına değin büyük ve güçlü bir devlet kurulmamıştı.

16. yüzyıl başlarında, fildişi avcılarının kurduğu ilk krallığın yöneticileri adıyla anılıyordu. Bu merkezi devletin çevresinde 17. yüzyılda Güney Kongo Havzası, Batı Angola ve Zambia’ya kadar yayılan Luba-Lunda uydu devletleri ortaya çıktı. Başlangıcından beri krallığının, esir ve fildişi karşılığında kumaş ve öteki gereksinimlerini sağlayan Angola” daki Portekizlilerle dolaylı ilişkisi vardı. Luba-Lunda devletlerinin son büyük genişleme süreci 18. yüzyıl başlarında Krallığı’ndan göç edenlerin, Mweru Gölünün (bugün Zambia sınırları ıçınde) güneyindeki Luapula Vadisinde bir başkent oluşturan Krallığını kurmak üzere güneydoğuya ilerlemeleriyle gerçekleşti. ’yi Portekiz ordularının yardımıyla 1740’ta kuran Lunda halkı, topladıkları fildişini Zambezi Irmağı kıyısındaki Portekiz ticaret merkezlerinde çeşitli mallarla değiştiriyordu. Krallık Orta Afrika halklarıyla Portekizliler ve Araplar arasındaki tücaretin de önemli bir merkeziydi. 19. yüzyıl sonlarında İngilizlerin bölgeyi sömürgeleştirmesine değin gelişimini sürdüren krallık 1890’da doğulu kabilelerce yıkıldı ().

Sturmabteilung, Sturmtruppen ya da Braunhemden olarak da bilinen, Almân Nazi Partisi’nin yarı askeri örgütü

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language