Lublin Birliği

, ile arasında yapılan ve iki ülkeyi tek bir devlette birleştiren antlaşma (1569).

İki ülke-1385’ten sonra Krewo Birliği içinde aynı hükümdarın yönetimi altına girmişti. ’un (hd 154872) vârisi olmadığı için, onun ölümünden sonra Polonya ve Litvanya arasındaki birliğin bozulacağından korkan Polonyalılar dahabütünsel bir birlik kurulmasını istediler.

1558’de ’nın başlaması ve Moskova Düklüğü’nün Litvanya için ciddi bir tehdit oluşturması üzerine Litvanyalı soyluların da çoğu Polonya’yla daha sıkı bir birlik kurulmasını isteyerek 1562’de. iki devletin birleştirilmesini önerdiler. Buna karşın yönetimde etkin olan Litvanyalı soylular birleşmenin kendi güçlerini azaltacağı kaygısıyla bu öneriye ve sonraki girişimlere karşı koydular. Ocak 1569’da Lublin’de toplanan Ulusal Meclis’te (Sejm) iki ülkenin temsilcileri bir anlaşmaya ulaşamadılar. Bunun üzerine II. Zygmunt, birlikte Litvanya topraklarının üçte birinden çoğunu oluşturan Podlasia ve Volinya illerini, Kiev ve Bractaw bölgeleriyle birlikte ilhak etti.

Oranienburg bölgesinde 1936-1945 yılları arasında faaliyet göstermiş Nazi toplama kampı

 

Litvanya soyluları Polonya’ya karşı koymak istediyse de öteki soylular yeni bir savaşa yanaşmadılar, birliğin haziranda yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla görüşmeler yapılması için baskı uyguladılar. 1 Temmuz 1569’da, Polonya ve Litvanya’yı tek bir federe devlet halinde ve ortaklaşa seçilen bir hükümdarın yönetimi altında birleştiren Lublin Birliği kuruldu. Polonya ve Litvanya biçimsel olarak federasyonun ayrı ve eşit parçalarıydı. İki ülke de kendi ordusunu, hazinesini, devlet yönetimini ve yasalarını koruyacaktı. Ama dış politikada işbirliği yapmayı ve ortak bir mecliste (Dier) yer almayı kabul ediyorlardı. Polonya, ele geçirdiği Litvanya topraklarını geri vermeyerek ve mecliste daha çok temsilci bulundurarak birliğin ağırlıklı ortağı durumuna geldi. Polonya-Litvanya Devleti, 18. yüzyılın sonlarına doğru parçalanıncaya değin önemli bir Siyasal birim olarak varlığını korudu.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language