Lucifer Calaritanus

Lucifer, Sardinya’da Arianizme olan tutkulu muhalifliği ile tanınan bir Cagliari piskoposuydu. yüzyılın başlarına değin varlığını koruyan mezhebinin kurucusu  (ö. y. 370).

Ariusçu olan Imparator bu akımın başlıca düşmanı İskenderiyeli ’un 353’te Galya’daki Arelate’ta (sonradan Arles) toplanan bir konsilde suçlu bulunmasını sağladı. Konsilin yanlı tutumundan rahatsız olan Papa Liberius, Lucifer’e imparatordan tarafsız bir konsil toplamasını istemesini önerdi. Bunun üzerine toplanan Milano Konsili (355) Lucifer’in başarılı savunmasına karşın ’u gene suçlu buldu. Bu kararı kabullenmeyen Lucifer Doğu’ya sürüldü ve orada imparatorla polemiğe girişen beş ayrı risale yazdı. Bu risaleler, Kitabı Mukaddes alıntılarının Eski Latince olması nedeniyle bilimsel değer taşır.

II. Constantius 361’de ölünce, yeni imparator Iuliânus’un (Kâfir) ertesi yıl çıkardığı bir fermanla Lucifer’in sürgünü sona erdi. Lucifer daha sonra Antiokheia’ya (Antakya) gitti. Orada karşıt piskopos adaylarından Paulinus’u kutsayarak kilisedeki bölünmeyi daha da derinleştirdi. Paulinus’un rakibi Meletios’u destekleyenler kilise hukukuna göre Lucifer’in böyle bir yetki taşımadığı inancındaydı. Meletios 381’de ölünceye değin Antiokheia’da kilisedeki bölünme sürdü.

Mezopotamya’ya özgü, basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi

 

Lucifer, Athanasios’un 362’de İskenderiye’de topladığı konsilin, düşüncelerinden dönen Ariusçuların bağışlanması yolundaki kararına tartışmasız biçimde karşı çıktı. Daha sonra Sardinya’daki piskoposluk bölgesine çekildi. Burada, Ariusçulukla bağı olan bütün din adamlarının görevden alınması ve onları kabul eden piskoposların aforoz edilmesi yolundaki görüşlerini yayan mezhebini kurdu. İspanya, Galya ve Roma” da bu mezhebe bağlı küçük gruplar uzun süre varlığını korudu.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language