Derin Bilgili Ansiklopedi

Lucifer

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Lucifer, Işık Getiren. İlkçağ mitolojisinde sabah yıldızı (gün ağarırken görülen Çoban Yıldızı).

Meşale taşıyan bir erkek figürüyle betimlenir. Lucifer’e ilişkin hemen hiçbir söylence yoktur, ama şiirlerde genellikle şafağın habercisi olarak anılır. Hıristiyanlıkla birlikte Lucifer, Şeytan’ın Cennet’ten kovulmasından önceki adı olarak kabul edilmiştir. John Milton’ın Paradise Lost’unda (Kaybedilmiş Cennet) bu anlamıyla kullanılır.

Şimşek, gökgürültüsü, yağmur ve rüzgâr gönderen gök ve hava tanrısı.

 

Leave a comment
tr Turkish
X