Ludiler

Ludiler, 1451-1526 arasında Hindistan’daki ’nı yöneten son hanedan. Afgan asıllı olan Ludilerin ilk hükümdarı ’ydi (hd 1451-89). Pencaplı şeflerin en güçlüsü olan Behlul 1451’de Seyyid hanedanının son hükümdarı Alem Şah’ın yerine geçti. Güçlü kişiliği sayesinde Afgan ve Türk beyliklerinin oluşturduğu gevşek konfederasyonu bir arada tutmayı başardı. Başlangıçta yalnızca Delhi’nin çevresindeki bölgeyi içine alan sultanlığın sınırlarını Bengal’e kadar genişletti. Bu arada ’nı ve yaklaşık 1476’da Caunpur Şarki Sultanlığı’nı fethetti. İkinci oğlu olan Sikönder, (hd 1489-1517) sultanlıgın sınırlarını genişletme siyasetini sürdürerek Bihar’ın denetimini eline geçirdi. Burada Sikenderâbad olarâk bilinen yerde modern bir kent olan Agra’yı kurdu. Ama dinsel alandaki bağnazlığı iktidarına gölge düşürdü. Sikender’in büyük oğlu (hd 1517-26) baskıcı uygulamalarla sultanlığın yetkilerini artırmaya girişti. Halk arasında hoşnutsuzluğun artması üzerine Pencap valisi Devlet Han Ludi, Hint Türk imparatoru Babür’ü yardıma çağırdı. İbrahim 21 Nisan 1526’daki I. ’nda öldürüldü. Çarpışma ’nın da dağılmasına yol açtı.

Murabıt Devleti’ni kuran hükümdar

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language