Lugus 48

Lugus

Lugus, dininin en önemli tanrılarından biri. ’ın Roma tanrısı ’la (Eski Yunan’da Hermes) özdeşleştirdiği tanrılardan biridir. Avrupa’da ve İngiliz adalarında birçok yer adında onun izine rastlanır. Lyon, Laon, Leiden ve Carlisle (Luguvallium; “Tanrı Lugus’la Güçlü”) bunlar arasındadır.

İrlanda geleneğine göre aynı adı taşıyan üçüz erkek kardeşlerden yalnızca Lug Lâmfota (Uzun Kollu Lug) uzun ömürlü olabilmiştir. Kara Avrupa’sında Lugus’un çoğulu olan Lugoues’le ilgili en az üç anlatı vardır. Keltlerin üçlemelere düşkünlüğü nedeniyle bu anlatılarda üç tanrının söz konusu oldugu sanılmaktadır. İrlanda inanışına göre Büyük Ulster (Ulaid) kahramanı Cü Chulainn (Culann’ın Köpeği) Lug’un oğludur ya da onun yeniden doğuşunu simgelemektedir.

Galler’de Lleu Llaw Gyffes (Hünerli Elin Llew’su). adıyla anılan bu tanrının, bakire tanrıça Aranrhodun (Gümüş Tekerlek) oğlu olduğuna inanılırdı. Efsaneye göre, dayısı büyük sihirbaz Math, Aranrhod’un bakireliğini tılsımlı bir bekâret asasıyla sınayınca, tanrıça o anda bir erkek çocuk doğurur. Çocuğu hemen öteki dayısı Gwydion alıp götürür ve yetiştirir. Aranrhod daha sonra defalarca oğlunu ortadan kaldırmaya çalışır, ama her seferinde Gwydion’un güçlü tılsımı ona engel olur. Aranrhod, oğluna bir ad vermek ve silah sağlamak zorunda kalır. Sonunda,, annesi oğlunun evlenmesine izin vermediği için, Gwydion ona çiçeklerden bir kadın yaratır.

Türkiye’nin ilk belgeseli Türkiye’nin Kalbi Ankara’nın yönetmeni

 

Lugus, Irlanda geleneğinde Samildânach (Tüm Sanatlarda Hünerli) adıyla da anılır. Sıfatlarının çeşitliliği ve 1 Ağustos’taki yıllık Lugnasad Şenliği’nin Kelt ülkelerinde yaygın biçimde kutlanması tüm eski Kelt tanrılarının en güçlüleri arasında yer aldığını gösterir.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language