Luhyalar 48

Luhyalar

, , olarak da bilinir, Bantu dilleri konuşan akraba kabilelerin oluşturduğu etnik topluluk.

Bukusu, Taconi, Vanga, Marama, Tsotso, Tiriki, Nyala, Kabras, Hayo, Marachi, Holo, Maragoli, Dakho, İsukha, Kisa, Nyole ve Kenya’nın Batı ilinde yaşayan Samia kabilelerini içine alır. Abaluhya sözcüğünün (yaklaşık çevirisi “aynı ocaktan gelenler”) kısaltılmış biçimi olan Luhya adı, ilk kez 1930 dolaylarında, Afrikalılar arasındaki yerel bir karşılıklı yardımlaşma kuruluşu tarafından önerildi. 1945’te, savaş sonrası sömürgecilik döneminde, kabileler üstü bir kimlik taşımanın siyasal yararları olduğu anlaşılınca, Luhyalar ulusal bir topluluk olarak ortaya çıktı. Luhyalar adı altında birleşen değişik küçük toplulukların üyeleri, böylece ülke siyasetinde Kenya’daki daha geniş topluluklarla eşit bir saygınlık, söz hakkı ve ağırlık kazandılar. 1980’lerde Kenya’daki ikinci en büyük etnik topluluğu oluşturuyorlardı.

1851-1910 yıllarında avcı ve toplayıcı olarak yaşayan Yuki’lere karşı ABD’nin yaptığı soykırım

 

Çoğu ‘Luhya grubunda geleneksel reislik kurumu yoktur. Bu grupların her biri, belli bir toprak parçasına bağlı, siyasal açıdan az çok özerk, babasoylu örgütlenmelerdir. Toprakların sınırlılığı nedeniyle kabileler birbirine oldukça karışmıştır. Luhyalar pazar için mısır, pamuk ve şeker kamışı yetiştirirler. Başlıca ürünleri darı, kocadarı ve sebzedir. Victoria Gölünün büyük suyollarına yakın bölgelerde ticarete ve öteki etkinliklere katılırlar. Çoğu iş bulmak için kentsel bölgelere göç etmiştir.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language