Derin Bilgili Ansiklopedi

Luhyalar

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Luhyalar, LUYIALAR ya da ABALUHYALAR olarak da bilinen, Bantu dilleri konuşan akraba kabilelerin oluşturduğu etnik topluluk.

Bukusu, Taconi, Vanga, Marama, Tsotso, Tiriki, Nyala, Kabras, rlayo, Marachi, Ho­lo, Maragoli, Dakho, lsukha, Kisa, Nyole ve Kenya’nın Batı ilinde yaşayan Samia kabilelerini içine alır. Abaluhya sözcüğünün (yaklaşık çevirisi “aym ocaktan gelenler”) kısaltılmış biçimi olan Luhya adı, ilk kez 1930 dolaylarında, Afrikalılar arasındaki yerel · bir karşılıklı yardımlaşma kuruluşu tarafından önerildi. 1945’te, savaş sonrası sömürgecilik döneminde, kabileler üstü bir kimlik taşımanın siyasal yararları olduğu anlaşılınca, Luhyalar ulusal bir topluluk olarak ortaya çıktı. Luhyalar adı altında birleşen değişik küçük toplulukların üyeleri, böylece ülke siyasetinde Kenya’daki daha geniş topluluklarla eşit bir saygınlık, söz hakkı ve ağırlık kazandılar. 1980’lerde Ken­ya’ daki ikinci en büyük etnik topluluğu oluşturuyorlardı.

Çoğu Luhya grubunda geleneksel reislik kurumu yoktur. Bu grupların her biri, belli bir toprak parçasına bağlı, siyasal açıdan az çok özerk, babasoylu örgütlenmelerdir. Toprakların sınırlılığı nedeniyle kabileler birbirine oldukça karışmıştır. Luhyalar pa­zar için mısır, pamuk ve şekerkamışı yetişti­rirler. Başlıca ürünleri darı, kocadarı ve
sebzedir. Victoria Gölünün büyük suyollarına yakın bölgelerde ticarete ve öteki etkinliklere katılırlar. Çoğu iş bulmak için kentsel bölgelere göç etmiştir.

Çosan Hanedanı olarak da bilinen, Kore’nin en son ve en uzun ömürlü kraliyet hanedanı

 

Leave a comment
tr Turkish
X