Luis Martin-Santos

Luis Martin-Santos, İspanyol psikiyatr ve romancı (d. 11 Kasım 1924, Larache, Fas – ö. 1 Ocak 1964, San Sebastian, İspanya).

Salamanca Üniversitesi’nde tıp öğrenimi gördü. 1947’de Madrid Üniversitesi’nde psikiyatri doktoru oldu. 1951’den ölümüne değin San Sebastian Psikiyatri Sanatoryu­mu’nun yöneticiliğini yaptı. Bütünsel birey psikolojisini geliştirmeye yönelik düşünce­lerini Dilthey, Jaspers y la comprension del enfermo mental (1955; Dilthey, Jaspers ve Akıl Hastalığının Anlaşılması) adlı yapıtın­da topladı. 1962’de bir üçlemenin ilk roma­nı olarak tasarladığı Tiempo de silencio’yu (Sessizlik Zamanı) yayımladı. Yapı ve üslup yönünden eleştirmenlerce James Joyce’un Ulysses’i ile karşılaştırılan roman, Madrid’in bir kenar mahallesinde olayların sürükle­mesiyle işlemediği bir suçu kabul eden ve suçsuzluğu anlaşıldıktan sonra bile kaderine sessizce boyun eğen tıp öğrencisi Pedro’yu anlatır.

Bir otomobil kazasında öldüğün­den, Tiempo de destruccion (Yıkım Zama­nı) adlı ikinci romanı yarıda kalan Martin- Santos’un psikolojik yapıtı Libertad, tem­poralidad y transferencia en la psicoanalisis existencial (Varoluşçu Psikolojide Özgür­lük Zamansallık ve Aktarım) 1964’te, ölü­münden sonra yayımlandı.

Kültürel antropolojinin yöntemle­riyle çağdaş bir Batı kentini inceleyen ilk araştırmacılar

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Roger Martin du Gard

Next Article

Martin verniği

Related Posts