Derin Bilgili Ansiklopedi

Luís

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Luís, 1861-89 arasında Portekiz kralı. Hükümdarlığı sırasında Por­tekiz’de anayasal sistem işlerliğe kavuşmuş, demiryolu şebekesi tamamlanmış, ekono­mik ve siyasal reformlar yürürlüğe konmuş ve modernleşme yolunda birçok önemli adım atılmıştır (d. 31 Ekim 1838, Lizbon – ö. 19 Ekim 1889, Cascais, Portekiz).

Kraliçe II. Maria’yla II. Femando’nun ikinci oğluydu. Daha yetenekli olan ağabeyi V. Pedro’nun (1853-61) genç yaşta ölmesi üzerine mali güçlüklerin sürdüğü bir dö­nemde tahta çıktı. 1862’de İtalya kralının kızı Maria Pia ile evlendi.

1868’de III. Napoleon’un İspanyol tahtına onun ya da babası Fernando’nun çıkmasını desteklemesi siyasal bir bunalımın doğması­na yol açtı. Luis, Mareşal Saldanha’nın iktidarı ele geçirmesine engel olamadı, ama kısa bir süre sonra onu istifa etmek zorunda bıraktı. Öncülü V. Pedro’dan farklı olarak bütçe açıklarına dayalı bir ekonomik gelişme politikası izleyen tutucu eğilimdeki Ye­nileme Partisi’ni destekledi. Kralı tarafsız davranmamakla suçlayan İlerici Parti yan­daşları, cumhuriyetçliğin doğmasında önemli rol oynadılar. Luis, Mozambik ve Hindis­­tan konusunda İngiltere ile antlaşmalar im­zalanmasına katkıda bulundu ve öbür bölge­sel sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini destekledi. Ayrıca Shakespeare ve baş­kalarının yapıtlarını portekizceye çevirdi.

 

Leave a comment
tr Turkish
X