Lundalar

Lundalar, BALUNDALAR olarak da bilinen, Zaire’nin güneydoğu, Angola’nın doğu ve Zambia’nın kuzey ve kuzeybatı kesimlerin­de dağınık biçimde yaşayan ve Bantu dilleri konuşan topluluklara verilen ortak ad.

Mu­sokantanda Lundaları, Kazembeler, Şince­ler, Kanongeşalar, Bandembular, Luvale­ler, Baçokueler, Luçaziler, Songolar ve Bambundular gibi bölgesel grupları kapsar. Hepsi de Kongo kökenli olan bu gruplar, Kongo’nun güney kesimindeki Kapanga yöresinde bulunan merkezi Lunda Krallığı‘n­dan koparak ortaya çıkmıştır. Zaire’nin güneybatı kesi­minde Kuango Irmağına kadar yayılmış olan Lundalar, Yakalar ve öteki halklar arasında siyasal otoriteyi oluştururlar. Ge­nellikle ırmak boylarındaki orman kuşakla­rıyla kesintiye uğrayan savanla kaplı arazi­lerde yaşarlar. Birçok grupta toplayıcılık ve avcılık önemli bir geçim kaynağıdır; balıkçı­lık yaygın değildir. Bütün gruplar dönüşüm­lü çapa tarımıyla manyok, darı, yerfıstığı, fasulye ve mısır eker, küçükbaş hayvan ve bazen de küçük sığır sürüleri beslerler. Yerel ticaret çok canlıdır. Kazembe Lunda­ları geçmişte fildişi ve köle tüccarları olarak ün yapmışlardır.

Lundalar arasında soy çizgisi önemli farklı­lıklar gösterir. Güneydeki Lundalar, Luva­leler ve Luçaziler anayanlı, Zambia’nın kuzeyindeki Lundalar ise babayanlıdır. Ka­panga Lundalarında her ikisi de görülür. Başlık paraları düşüktür; mirasın dul kadına geçmesi ve çapraz kuzen evliliği yaygın geleneklerdir.

Lunda köyleri küçük ve topludur. Kapan­ga Lundalarının merkezi siyasal örgütlen­mesi son derece karmaşıktır. Gök ya da yer tanrısı biçimini alan yüce bir varlığa dayalı Lunda dinleri atalara tapınmayı da içerir.

Orta Avrupa da Osmanlı’nın nüfusunu büyük ölçüde zayıflatan anlaşma

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Lunda İmparatorluğu

Next Article

Christian Lundeberg

Related Posts