Derin Bilgili Ansiklopedi

Luolar

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Luolar, Kavirondolar olarak da bilinir, Kenya’nın batısına düşen Kavirondo bölge­sinin Victoria Gölü yakınlarındaki düzlük alanlarında ve Uganda’nın kuzeyinde yaşa­yan halk. Nil-Sahra ailesinin Çari-Nil kolu­na bağlı bir Doğu Sudan dili konuşurlar. Kenya’da Kikuyulardan sonra ikinci bü­yük etnik topluluğu oluştururlar. Bağım­sızlığı izleyen ilk yıllarda Kikuyularla birlik­te siyasal yönetimde önemli bir yer tutmuş­lardır.

Luoların ekonomisi yerleşik tarıma ve sığır besiciliğine dayanır. Ayrıca Doğu Afrika’ nın çeşitli yerlerinde kiracı çiftçi ya da tarım ve sanayi işçisi olarak çalışırlar. Geleneksel olarak her Luo grubu, egemen bir klan ya da soyun yönettiği özerk bir siyasal birim oluşturur. Toprağa bağlı bu özerk yapıların belirli bir şefi yoktur. Orgütlenme ve işbirli­ği sistem içinqe sağlanır. Günümüzde bü­yük çoğunlukla Hıristiyanlığı benimsemiş olan Luoların eski dini yüce bir yaratıcıya ve güçlü bir ata kültüne dayanır.

İngiltere kralı John’un 1215’te iç savaş tehdidi altında uyruklarına tanıdığı özgürlükleri içeren tarihi berat

 

Leave a comment
tr Turkish
X