Derin Bilgili Ansiklopedi

Lupemban kültür

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Lupemban kültür, Afrika’da Tanzanya’da yaklaşık 40 bin yıl önce başlayan Üst Ple­yistosen Dönem kültürü.

Bu bölgenin or­manlık bölgelerindeki Sangoan kültürden gelmiş ve onun yerini almıştır. Lupemban kültürün oldukça küçük ve iyi yontulmuş taş aletleri arasında, geniş ölçekli bir ağaç işçiliğinin göstergesi kabul edilebilecek ka­lemler ve keskiler ile kazıyıcılar ve dilgiler bulunmaktadır. Bu kültürün en tipik aleti ince uzun, iki yüzlü bir uçtur ve ele geçen örneklerinin çoğu çok iyi yontulmuştur.

İngiltere kralı John’un 1215’te iç savaş tehdidi altında uyruklarına tanıdığı özgürlükleri içeren tarihi berat

 

Leave a comment
tr Turkish
X