Derin Bilgili Ansiklopedi

Lur

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Lur, İskandinavya’daki kazılarda ele geçen tarih öncesi tunç korno, müzik enstürmanı.

Mamut dişine benzer biçimde kıvrık bir “S”yi andıran, 1,5-2,5 m boyunda konik bir borudur ve metalden düz bir diskle son bulur. Ağızlık bölümü çalgıya sabit olarak takılmıştır. Çoğunlukla çift olarak bulunan lur’ların dinsel amaçlarla kullanıldığı sanılmaktadır.

Mangal maşasına benzeyen demirden bir maşanın iki ucuna pirinçten ziller eklenerek çalınan vurmalı çalgı

 

Leave a comment
tr Turkish
X