Lurlar

Lurlar, İran’ın batı kesiminde yaşayan dağlı Müslüman halk. Farsçaya yakın ayrı bir dil konuşurlar. İranlılar, Araplar ve başka halklarla karışmış eski bir yerli halkın soyundan geldiklerine inanılır. Komşu Bah­tiyariler gibi yarı tarımcı, yarı çoban aşiret­lerden oluşurlar.

Uzun yıllar dağlar arasındaki sulak çayır­larda göçebe çobanlıkla geçinen Lurlar, 20. yüzyılda dış ekonomik ve siyasal baskılar sonucu tarıma geçtiler. Kirmanşah’ın (bu­gün Bahteran) güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Lur aşiretleri, Rıza Şah Pehlevi döneminde denetim altına alınarak Hora­san’daki bazı bölgelere sürülünceye değin kendi valilerinin yönetimi altında neredeyse bağımsız olarak yaşadılar. Lurların ekono­mik ve siyasal yaşanılan, kuzeydeki komşuları Kürtlere benzer. Aşiret reislerinin gele­neksel otoriteleri, göçebe topluluklar ara­sında tam yerleşik topluluklara oranla daha güçlüdür. Kürt, Bahtiyari ve Lur kadınları Arap ve Fars kadınlarına göre geleneksel olarak daha fazla özgürlüğe sahip olmuştur.

Eski Roma’da, bir tanrı onuruna yapılan ve iki tekerlekli araba yarışları ile çeşitli tiyatro gösterilerinden oluşan şenlik­ler

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Isaac Luria

Next Article

Lusatien kültür

Related Posts