Derin Bilgili Ansiklopedi

Lustratio

0

Lustratio, Eski Yunan’da ve Roma’da, saflığı bozduğuna inanılan durumların (kan dökme, doğum, cesetle temas) kirletici etkisinden arınmak için yapılan bireysel ya da toplu törenler (Latincede “kurban yoluyla arın­ma”).

Bu amaçla uygulanan yöntemler arasında kan ya da kille ovarak, su serperek ya da yıkanarak arınma gibi basit yolların yanı sıra günah çıkarmayı da kapsayan karmaşık törenler sayılabilir. Tüt­süleme de bu yöntemlerden biriydi.

Bir cemaatin toplu bir cürümden ya da belirli bir dönem boyunca biriken bir uğur­suzluk ya da kötülükten arındırılması için kültürden kültüre değişiklik gösteren çeşitli işlemler uygulanırdı. Örneğin, Yunanlıların olağan yöntemi, kirliliği Üzerlerinde topla­ma özelliği olan belirli kişileri ya da hayvan­ları kentin içinde dolaştırdıktan sonra kent dışına çıkarmaktı. Roma’da ise, arındırma­ya yarayan gereçler, kirlenmiş kişi ya da cemaatin çevresinde dolaştırılırdı. Önemli birçok halk töreni bu türe giriyordu; bunlar arasında Palatium Tepesi çevresinde yapı­lan Lupercus Şenlikleri (Lupercalia) ve amburbium da (kentin çevresinde) yer alıyordu.

Mezopotamya’ya özgü, basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi

 

Leave a comment
tr Turkish
X