Derin Bilgili Ansiklopedi

Lustratio

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Lustratio, Eski Yunan’da ve Roma’da, saflığı bozduğuna inanılan durumların (kan dökme, doğum, cesetle temas) kirletici etkisinden arınmak için yapılan bireysel ya da toplu törenler (Latincede “kurban yoluyla arın­ma”).

Bu amaçla uygulanan yöntemler arasında kan ya da kille ovarak, su serperek ya da yıkanarak arınma gibi basit yolların yanı sıra günah çıkarmayı da kapsayan karmaşık törenler sayılabilir. Tüt­süleme de bu yöntemlerden biriydi.

Bir cemaatin toplu bir cürümden ya da belirli bir dönem boyunca biriken bir uğur­suzluk ya da kötülükten arındırılması için kültürden kültüre değişiklik gösteren çeşitli işlemler uygulanırdı. Örneğin, Yunanlıların olağan yöntemi, kirliliği Üzerlerinde topla­ma özelliği olan belirli kişileri ya da hayvan­ları kentin içinde dolaştırdıktan sonra kent dışına çıkarmaktı. Roma’da ise, arındırma­ya yarayan gereçler, kirlenmiş kişi ya da cemaatin çevresinde dolaştırılırdı. Önemli birçok halk töreni bu türe giriyordu; bunlar arasında Palatium Tepesi çevresinde yapı­lan Lupercus Şenlikleri (Lupercalia) ve amburbium da (kentin çevresinde) yer alıyordu.

Mezopotamya’ya özgü, basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi

 

Leave a comment
tr Turkish
X