Derin Bilgili Ansiklopedi

Lütesiyen Kat

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Lütesiyen Kat, Eosen Bölümde (y. 54-38 milyon yıl önce) oluşan kayaç katmanları­nın başlıca bölümü ve bu kayaçların çökel­diği zaman dilimi.

Auversiyen Katın altında ve Kuiziyen Katın üstünde yer alır. Adı, Romalıların Paris’e verdikleri Lutetia adın­dan gelir.

Paris Havzasındaki Lütesiyen çökeller de­niz basması sonucunda oluşmuştur; buradaki tortullar, yalnızca deniz ortamında olu­şan, yeşilimsi renkli, bol demirli bir mineral olan glaukonit bakımından oldukça zengin­dir. Deniz canlılarının, özellikle de delikli­lerin (kalkerli kabuğu bulunan amipsi tek­hücreliler) kabuklarından oluşan kalkerli tortullara da rastlanır. Lütesiyen Katın İngiltere’deki bölümleri ise özellikle Londra ve Hampshire havzalarında yer alır.

Kontraslı mikrokobun mucidi

 

Leave a comment
tr Turkish
X