Lütesyum 48

Lütesyum

, periyodik tablonun IIIb grubunda yer alan lantanitler dizisinin son üyesi olan kimyasal element.

En sert ve yoğunluğu en yüksek azrak toprak metali­dir. Lütesyumu, ilk olarak 1907-08 yılların­da çalışmalarını birbirlerinden habersiz ola­rak yürüten Cari Auer von Welsbach ve Georges Urbain buldu. Urbain bu elemente doğduğu kent olan Paris’in eski adını (Lute­tia) verdi, ama lütesyum Almanya’da 1950’lere değin genellikle kasyopeyum ola­rak anıldı. Yeryüzünde en az bulunan azrak toprak elementi olan lütesyum ksenotim ve öksenit gibi azrak toprak minerallerinde yer alır. Ticari açıdan önemli olan monazit mineralinin yalnızca yüzde 0,003’ünü oluşturmasına karşılık bu mineralden yan ürün olarak özütlenmesinin ekonomik olduğu anlaşılmıştır.

Ayrılmasında ve arıtılmasında iyon-değişimi tekniklerinden yararlanılır. Lütesyum ayrıca çekirdek bölünmesi (fisyon) sonucunda ortaya çıkan ürünlerde de az miktarda bulunur. Lütesyum metali, susuz halojenürlerinin alkali ya da toprak alkali metallerle ısılindirgenmesi yoluyla elde edilir. Erime noktası en yüksek olan azrak toprak elementidir. Doğal lütesyum kararlı olan lütesyum -175 (yüzde 97,41) ile radyoaktif lütesyum -176 (yüzde 2,59, yarı ömrü 3 x 10¹º yıl) izotoplarının bir karışımı halindedir. Radyoaktif izotopundan göktaş­larının tarihlendirilmesinde yararlanılır. Lü­tesyumun araştırma amacıyla kullanılması­nın dışında çok az kullanım alanı vardır.

 

Periyodik tablonun VIII. grubunda yer alan, Çok ağır, değerli, gümüş beyazı renginde, yumuşak ve sünek metal

Lütesyum elementi tipik bir üç değerlikli azrak toprak elementinin özelliklerine sa­hiptir ve lütesyum oksit; sülfat ve klorür gibi bir dizi beyaz renkli tuz oluşturur.

atom numarası : 71

atom ağırlığı : 174,970

erime noktası : l.656°C

kaynama noktası : 3.315 °C

özgül ağırlığı : 9,835 (25° C’de) 3

değerliği elektronların yerleşimi : 2-8-18-32-9-2

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language