Ahmed Lutfi Efendi

Ahmed Lutfi Efendi, Osmanlı tarihçi ve şair ( d. 1815, İstanbul – ö. 18 Mart 1907, İstanbul).

Medrese öğrenimini tamamlayarak ilmiye mesleğine girdi (1831). 1837’de Takvimha­ne-i Amire mukabeleciliğine atandı ve hu­zur dersleri vermekle görevlendirildi. 1841’de ilmiye mesleğinden ayrılarak Sada­ret Mektubi Kalemi’nde çalışmaya başladı. 1845’te Vidin ve Niş yöresi imar meclisi katipliğiyle görevlendirildi. Aynı yıl Zaptiye Müşiriyeti (sonradan Zaptiye Nezareti) meclisi başkatibi oldu; ayrıca Takvim-i Ve­kayi’nin yayın sorumluluğunu üstlendi. Çe­şitli görevlerde bulunduktan sonra 1864’te Meclis-i Maarif-i Umumiye üyeliğine ve matbuat nazırlığına getirildi. Aynı yıl emek­li olduysa da daha sonra yeniden Meclis-i Maarif üyeliğine ve Cevdet Paşa’nın yerine vakanüvisliğe atandı (1866). 1869’da ilmiye mesleğine döndü; 1876’da İstanbul payesini aldı. 1871’de Şura-yı Devlet üyesi olduktan sonra, 1879’da Anadolu, 1881’de Rumeli payesine yükseldi. 1888-89 yıllarında Rume­li kazaskerliği yaptı. 1889’da yeniden Şura­yı Devlet üyesi oldu ve bu görevini vakanü­vislikle birlikte ölünceye değin sürdürdü.

Lutfi Efendi’nin en önemli yapıtı 15 cilt olarak yazıp II. Abdülhamid’e sunduğu Tarih-i Lutfi’dir (1873-89, 7 cilt; 1912, 8. cilt, yay, haz. Abdurrahman Şeref; 1984, 9. cilt, yay. haz. M. Münir Aktepe). Cevdet Paşa’nın 1774-1826 arasını kapsayan Tarih-i Cevdet’inin devamı niteliğindeki yapıtta, 1826-76 arası dönem anlatılır. Lutfi Efendi’ nin 16. cilt olarak yazdığı ve 1876-79 arasındaki dönemi kapsayan bölüm ise müs­vette durumunda kalmıştır. Lutfi Efendi’nin öbür yapıtları, şiirlerini bir araya getirdiği Divançe-i Vakanüvis Lutfi Efendi (1885) ile yalnızca ilk iki cüzü basılan Lugat-ı Kamus’ tur ( 1865-69) .

Millî Şair olarak anılan Türk Millî Edebiyat akımının öncüsü şair

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Molla Lutfî

Next Article

Ahmed Lutfi es-Seyyid

Related Posts