Lycophron 48

Lycophron

, Eski Yunanlı şair ve bilgin. Günü­müze ulaşmış adlı şiirin yazarı olduğu sanılmaktadır (ü. iö 3. yy’ın sonu).

10 y. 285’te İskenderiye Kütüphanesi’ne davet edildi. Orada yazdığı, komedya üzeri­ne incelemesiyle çok sayıda tragedyadan yalnızca bazı parçalar günümüze ulaşmıştır. Bir habercinin ağzından Kassandra’nın ke­hanetlerini aktaran Aleksandra, çok geniş ve belirsiz bir malzemeyi yabancı kültürler­den alınma sözcüklerle dolu yapmacık ve kapalı bir dille ele alır. Tanrılar ya da kişiler, adları açıklanmadan ya da dolaylı bir dille anlatılır. Metinde yer alan, Roma ve Batı’yla ilgili göndermelerin Lykoph­ron’un yaşadığı dönemden çok, İÖ. 197’deki tarihsel olaylarla koşutluk içinde olduğu ileri sürülmüş, bu görüşten yola çıkan bazı uzmanlar Aleksandra’nın Lykophron’dan sonra yaşamış bir yazara ait olduğunu savunmuşlardır.

Ludovic Lazarus Zamenhof’un bulduğu yapay dil

Lycophron 49

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language