Derin Bilgili Ansiklopedi

Lykophron

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Lykophron, Günü­müze ulaşmış Aleksandra adlı şiirin yazarı olduğu sanılan Yunanlı şair ve bilgin (ö. iö 3. yy’ın sonu).

10 y. 285’te İskenderiye Kütüphanesi’ne davet edildi. Orada yazdığı, komedya üzeri­ne incelemesiyle çok sayıda tragedyadan yalnızca bazı parçalar günümüze ulaşmıştır. Bir habercinin ağzından Kassandra’nın ke­hanetlerini aktaran Aleksandra, çok geniş ve belirsiz bir malzemeyi yabancı kültürler­den alınma sözcüklerle dolu yapmacık ve kapalı bir dille ele alır. Tanrılar ya da kişiler, adları açıklanmadan ya da dolaylı bir dille anlatılır. Metinde yer alan, Roma ve Batı’yla ilgili göndermelerin Lykoph­ron’un yaşadığı dönemden çok, İÖ. 197’deki tarihsel olaylarla koşutluk içinde olduğu ileri sürülmüş, bu görüşten yola çıkan bazı uzmanlar Aleksandra’nın Lykophron’dan sonra yaşamış bir yazara ait olduğunu savunmuşlardır.

Bir ya da birden çok temanın taklit yoluyla geliştirildiği çalgı için yazılmış kontrapuntal kompozisyon

 

Leave a comment
tr Turkish
X