Lykurgos

Lykurgos, etkili mali yönetimi ve yolsuzluğa karşı yürüttüğü ka­rarlı mücadeleyle tanınan Atinalı devlet adamı, hatip (d. iö y. 390 – ö. iö y. 324).

Makedonya yayılmasına karşı Demosthe­nes’i destekledi. Makedonya’nın Khaironeia’da Atina’yı yenilgiye uğratmasından son­raki 12 yıl (İÖ. 338-326) boyunca, devlet hazinesinden sorumlu oldu. Bu görevdey­ken devletin yıllık gelirlerini iki katına çıkardığı söylenir. Orduda da reformlar yapmaya girişen Lykurgos, donanmayı ye­niden örgütledi, tersaneleri onarttı ve tasarımını mimar Philon’un yaptığı cephanelik inşaatının tamamlanmasını sağladı. Kap­samlı bir imar programı başlatarak Diony­sos ‘a adanmış bir tiyatroyu yeniden yaptır­dı. Ayrıca üç büyük tragedya yazarı Aiskhylos, Sophokles ve Euripides’in oyun­larının resmi baskılarını yaptırdı.

Koyu dindar ve yurtsever bir devlet adamı olan Lykurgos, toplumsal ve kişisel ahlak düzeyini yükseltmeyi kendine görev saydı. On beş söylevinden yalnızca biri, “Kata Lekrote” (Leokrates’e Karşı) eksiksiz ola­rak günümüze ulaşmıştır. Bu söylevde Leo­krates’i Khaironeia Çarpışması’nı izleyen kargaşa döneminde Atina’dan kaçmakla suçlar. Yurtseverlik konusunda öğütler içe­ren söylev Isokrates’ten izler taşımasına karşın, özensiz cümle yapısı ve tarihsel ya da manzum metinlerden alınmış gereksiz uzun­lukta bölümler, edebi değerini düşür­müştür.

 

Pakistan’da ülkeyi darbe ile 1978/1988 yılına kadar dikta rejimiyle yöneten asker ve devlet adamı
Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Lykurgos

Next Article

John Lyly

Related Posts