Lyonesse 48

Lyonesse

, İngiltere’nin batısındaki Cornwall ile Manş Denizindeki Scilly Ada­larını birleştiren efsanevi “yitik” ülke.

İnanışa göre bir zamanlar İngiltere’nin batısındaki Cornwall ile Manş Denizindeki Scilly Ada­larını birleştirirdi. Lyonnesse adı ilk kez 15. yüzyılda ’un (Arthur’un Ölümü, 1948) yazarı Sir tarafından, Tristan adlı kahramanın doğdu­gu yer olarak kullanıldı. Ama daha önce de Kral Arthur efsanesinde Tristan’ın Leonois adlı yöreyle (büyük olasılıkla Bretanya’da, Saınt-pol-de-Leon çevresi) ilişkisinden söz
edilmiş, Malory’nin Lyonnesse adlı ülkesi, buradan kaynaklanmıştı.

Arthur efsanesinden ayrı ve varlığı en az 13. yüzyıldan beri bilinen bir başka inanca göre bu bölgede su altında kalmış bir orman vardı. 15. yüzyılda Worcester’lı William’ın gezilerini anlatan Latince bir düzyazı metinde, St. Michael Dağından Scilly Ada­larına uzanan bir toprak parçasının su altında kaldığından söz ediliyordu. Britannia (1586) adlı yapıtında ’nun bir elyazmasına (1602’de The Survey of Cornwall adıyla
yayımlandı) dayanarak buradan Lyonnesse olarak söz ettı. A. D. H. Bivar, “Lyon­nesse: The Evolution of a Fable” (Lyon­nesse: Bır Masalın Gelişimi) adlı makalesin­de (Modern Philology, Şubat 1953), bu asılsız inancın Cornwall halk kültürüne yer­leşebilmesinin nedenlerini inceledi.

 

Şimşek, gökgürültüsü, yağmur ve rüzgâr gönderen gök ve hava tanrısı.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language