Lysandros

Lysandros, Peloponnesos Savaşı’nda Sparta’yı nihai zafere ulaştıran ve savaş sonrasında bütün Yunanistan’da güçlü bir egemenlik kuran Eski Yunanlı asker ve siyasal önder.

Meslek yaşamının ilk yılları konusunda hiçbir şey bilinmemektedir. Donanma ko­mutanlığının ilk yılında Notion açıklarında girdiği bir deniz savaşını kazandı (İÖ. 406) ve Pers hükümdar naibi Genç Kyros’un desteğini elde etti. Sparta yasalarının,ikinci bir dönem donanma komutanlığına izin vermemesi nedeniyle ikinci komutan olarak katıldığı, ama yönetimi elinde tuttuğu Ai­gos-Potamoi Savaşı’nda (10 Eylül 405), Atina filosunun yok edilmesinde önemli rol oynadı. Bu savaş sonunda Hellespontos’tan (Çanakkale Boğazı) geçen tahıl yolu kapa­nınca, açlık tehdidiyle karşılaşan Atinalılar teslim oldu (10 Nisan 404). Lysandros Atina’da Otuz Tiran oligarşisinin kurulma­sına ön ayak oldu. Atina’nın eski müttefik­lerinin bir çoğunun da Spartalı bir komuta­nın (harmost) yönetimindeki garnizonlarla takviye edilen ve kendi yandaşlarından oluşan bir onlar meclisince (dekarkhia) yönetilmesini sağladı.

İskenderiye Kütüphanesi’nin ilk kütüphanecisi

 

Thrasybulos’un de­mokrasiyi geri getirmek amacıyla başlattığı ayaklanma karşısında İÖ 403’te Otuz Ti­ran’ı desteklemek üzere Atina’ya gönderil­di. Tam başarıya ulaşacağı sırada, Sparta’ nın politika değiştirmesi yüzünden, Atina’ da demokrasinin yeniden kurulmasına izin veren bir uzlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Bu gelişmeden sonra onlar meclisleri­nin kaldırıldığı ve kendi siyasal gücünün de azaldığı sanılmaktadır. İÖ 399’da II. Agesi­laos’un Sparta tahtına çıkmasına yardım ettiyse de, devlet yönetiminden uzak tutul­du. Korinthos Savaşı’nın (10 395-387) başında Sparta’nın kuzey müttefiklerinden oluşan bir orduya komuta ederek Boiotia’ ya girdi. Haliartos’a saldırdığı bir sırada öldürüldü.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Bernard Lyot

Next Article

Lysias

Related Posts