Lysias

Lysias, gösterişçilikten uzak yalınlığı ile Attika Yunancasının süssüz üslubuna örnek olan Eski Yunanlı söylev yazarı (logogrophos)  (d. İÖ– y. 445 -ö. İÖ– 380’den sonra)

Atina’da yerleşmiş zengin bir Syrakusalı­nın oğluydu. Platon, Politeia’nın (Devlet, 1942, 1988) giriş bölümünde onu, babasını ve kardeşini olumlu özelliklerini öne çıkara­rak anlatmıştır. Lysias İtalya’da retorik öğ­rendikten sonra İÖ. 412’de Atina’ya döndü. Büyük bir olasılıkla bundan sonra retorik dersleri vermeye başladı. Otuz Tiran döne­minde yabancı oldukları için kardeşi Pole­markhos ile birlikte tutuklandı (10 404). Polemarkhos öldürüldü, Lysias Megara’ya kaçtı, orada sürgündeki Atinalı demokrasi yanlılarına yardım etti. İÖ. 403’te, Atina’da demokrasi yeniden kurulunca geri döndü ve davacılar için konuşmalar yazmaya başladı.

Günümüze ulaşmış mahkeme konuşmaları genellikle devlete karşı işlenmiş cinayet, kasti yaralama, saygısızlık ve rüşvet alma gibi suçlarla ilgilidir. En ilginç konuşmala­rından biri bir sakatın devlet maaşına bağlanmasımsavunduğu “Hyper tou adynatou” (Güçsüz Üzerine) adlı konuşmasıdır. Bunda ve başka konuşmalarında Lysias, metni konuşmacının kişiliğine uygun biçimde gü­zenlemedeki başarısıyla dikkati çeker. Us­lubu genellikle yalınsa da, ateşli hitabet örnekleri de vermiştir. Peloponnesos Sava­şı’nın (10 431-10 404) sonunda Atina’nın düşüşünü izleyen terör döneminde Otuz Tiran’dan birini suçladığı “Kata Gratosthe­ne” (Eratosthenes’e Karşı) adlı en uzun ve ünlü konuşması bunun bir örneğidir.

Eski Roma’da, bir tanrı onuruna yapılan ve iki tekerlekli araba yarışları ile çeşitli tiyatro gösterilerinden oluşan şenlik­ler

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Lysandros

Next Article

Lysimakhos

Related Posts