Maa-alused

Maa-alused, Estonya’nın eski halk dinin­de, yeraltında yaşayan cin ya da elf benzeri küçük varlıklar. Başka bazı kültürlerde de rastla­nan bu varlıklara Finler arasında maahiset denir. Sözcük çoğu zaman hem cinleri, hem de onların neden olduğu bir hastalığı belirtmekte kullanılır.

Maa-alused, yeryüzündekine paralel bir yaşam sürer. Ama yönler yer değiştirmiştir; yeryüzündeki insanlar için sağda olan onlar için solda, aşağıda olan yukarıdadır. Ayrıca onların sahip olduğu tüm eşyalar çok küçük boyutlardadır. Finlandiya’da, maahiset’in yeraltındaki mekanının, aynı adla anılan birçok deri hastalığının kaynağı olduğuna inanılırdı. Hastalık ya da zorlu bir doğum gibi nedenlerle çaresiz kalan cinlerin, insan­lardan yardım istemesini anl;ıtan çeşitli efsaneler de ortaya çıkmıştı. İnsanlar bu cinlerle evlenebilir, ama kendi mekanları olan yeryüzüne dönerlerse evlilik sona ererdi.

Maa-alused konusundaki inanç ve yorum­lar çeşitlilik gösterir. Bazılarına göre bunlar ölülerin ruhları, başkalarına göre de doğa­daki varlıkların ruhlarıdır. Bu cinlerin, bir toprak parçasında bir zamanlar yaşamış insanların ruhları olduğu ve aynı bölgede, ama yerin altmda varlıklarını sürdürerek o toprağı korudukları yolunda bir inanç da vardır. Hatta bir arazide ev yapmak isteyen kişilerin, önce o toprağı yerin altındaki ruhlardan satın alması gerektiğine de inanıl­mıştır. Belli bir toprağın koruyucusu olarak düşünüldüğünde maa-alused, ev ruhu haltia ile iç içe geçmiş olarak tanımlanabilir. Bu özelliğiyle de kendi bölgesindeki insanların ahlaklı bir yaşam sürüp sürmediğini gözetir.

Günahkârlığın, özellikle cinsel sapkınlığın simgesi Sodom ve Gomorra halkını doğru yola döndürmek için gönderilen Peygamber

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Ma Yuan

Next Article

Maamadot

Related Posts