Derin Bilgili Ansiklopedi

Maamadot

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Maamadot, İkinci Kudüs Tapınağı’ndaki günlük kurban törenlerini, halk adına birer hafta süreyle, dönüşümlü olarak izle­yen 24 Yahudi grubu. Daha sonra Kudüs dışında da maamadot örgütlenmeye başla­yınca, Tapınak’a temsilci gönderen köyler­de de özel ayinler düzenleme olanağı doğdu. Bazı araştırmacılar bu uygulama­nın düzenli sinagog ibadetine geçişte ilk aşama olduğu görüşündedir.

Zerdüştlük dininin kurucusu İranlı din bilgini

 

Leave a comment
tr Turkish
X