Derin Bilgili Ansiklopedi

Maani

0 2

Çağrı Tasarım Kampanya

Maani, İlm-i Maani olarak da bilinen, tümcenin yapısındaki incelikleri ve konuya uygun kullanılmasının yollarını öğreten belagat dalı. Batı edebiyatlarındaki karşılığı stilistik ya da üslup incelemesi olarak bilinir. (bedi, belagat, beyan)

Elfâz maânî için âyîne-i şandır / Elfâza bakılmaz mı diyorlar hezeyandır (Muallim Nâci).

Divan edebiyatında, herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmece

 

Leave a comment