Derin Bilgili Ansiklopedi

Maanoğulları

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Maanoğulları, Beni Maan olarak da bilinen, 16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılda Lübnan’ın Akka ile Sayda arasındaki kıyı kesimine egemen olan Dürzi hanedan.

Hanedanın atası, Necid ve Rabia bölgelerinden çıkarak Halep yöresine yerleşen Emir Maan’dır (ö. 1149). Haçlı seferleri sırasında Bikaa’ya göçen Emir Maan, kabi­lesini Şuf bölgesine yerleştirdi. Maan emir­leri buradan Frank topraklarına akınlar düzenlediler ve zamanla Vadi’l-Teym Dür­zileri arasında saygınlık kazandılar. Gittikçe güçlenerek Memluk sultanlarının hoşgörü­süyle bir anlamda yerel özerklik kazandılar. 1516’da bölgeye egemen olan Osmanlıların I. Fahreddin’i Cebel Duruz sancakbeyliğine getirmesiyle bu durumlarını korudular. I. Fahreddin’in Şam beylerbeyi Piri Paşa tara­fından öldürülmesinden sonra Dürzi emiri atanan oğlu Korkmas (ö. 1585), aynı yetki­lerle iktidarını sürdürdü. Onun oğlu II. Fahreddin (ö. 1635), Dürzi ve Maruni bölgelerini birleştirerek bugünkü Lübnan’ın temellerini attı.

Murabıt Devleti’ni kuran hükümdar

 

Leave a comment
tr Turkish
X