Maanoğulları 48

Maanoğulları

, olarak da bilinen, 16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılda Lübnan’ın Akka ile Sayda arasındaki kıyı kesimine egemen olan Dürzi hanedan.

Hanedanın atası, Necid ve Rabia bölgelerinden çıkarak Halep yöresine yerleşen ’dır (ö. 1149). Haçlı seferleri sırasında Bikaa’ya göçen , kabi­lesini Şuf bölgesine yerleştirdi. Maan emir­leri buradan Frank topraklarına akınlar düzenlediler ve zamanla Vadi’l-Teym Dür­zileri arasında saygınlık kazandılar. Gittikçe güçlenerek Memluk sultanlarının hoşgörü­süyle bir anlamda yerel özerklik kazandılar. 1516’da bölgeye egemen olan Osmanlıların I. Fahreddin’i Cebel Duruz sancakbeyliğine getirmesiyle bu durumlarını korudular. I. Fahreddin’in Şam beylerbeyi Piri Paşa tara­fından öldürülmesinden sonra Dürzi emiri atanan oğlu Korkmas (ö. 1585), aynı yetkilerle iktidarını sürdürdü. Onun oğlu II. Fahreddin (ö. 1635), Dürzi ve Maruni bölgelerini birleştirerek bugünkü Lübnan’ın temellerini attı.

Meksika’nın güneyi, Gua­temala ve Belize’nin kuzeyini oluşturan topraklarda hemen hemen kesintisiz bir alana yayılmış Mezo-Amerika (Meksika, Orta Amerika ve Batı Hint Adaları) yerli­leri.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language