Maat

Maat, Eski Mısır dininde doğruluğun ve adaletin kişileştiril­miş biçimi. Güneş Tanrısı Ra’nın kızı ve Bilgelik Tanrısı Tot’un karısıdır.

Ölüm Tanrısı Osiris’in “Osiris’in Yargısı” olarak anılan tanrıların ölüleri yargılama töreninde, öler kişinin yüreğinin, bir kefe­sinde Maat’ın (ya da onu simgeleyen deve­kuşu tüyünün) bulunduğu terazide tartıla­rak sınandığına inanılırdı. Bu törenin yapıl­dığı Çifte Adalet Odası’nın adı Maat’ın bu odada sık sık hirhirinin eşi iki tanrıça biçiminde görülmesinden geliyordu. Maat Osiris’in kutsal refakatçileri arasında yer alırdı ve en yüksek ülkülerinin kişileştirilmiş biçimi olarak bütün tanrılarca sevilirdi.

Soyut anlamıyla maat

Tanrı vergisi düzeni nitelerdi. Bu düzen Mısır’ın her yeni fira­vununun tahta çıkışında yeniden onaylanır ve kutsanırdı. Firavunun kutsallığıyla mu­at’ın niteliği hazı dönemlerde kuşku ve eleştiriyle karşılandıysa da bu iki kavramın altında yatan ilkeler Eski Mısır yaşamında ve düşüncesinde temel yerini korudu.

Yeni Ahit’te kendi adıyla anılan üçüncü İncil’in ve Resullerin işleri Kitabı’ nın yazarı

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Maarif Nezareti

Next Article

Lorin Maazel

Related Posts