Maat 48

Maat

, Mayet olarak da bilinen, Eski Mısır dininde doğruluğun ve adaletin kişileştiril­miş biçimi. Güneş Tanrısı Ra’nın kızı ve Bilgelik Tanrısı Tot’un karısıdır.

Ölüm Tanrısı ’in “’in Yargısı” olarak anılan tanrıların ölüleri yargılama töreninde, ölen kişinin yüreğinin, bir kefe­sinde Maat’ın (ya da onu simgeleyen deve­kuşu tüyünün) bulunduğu terazide tartıla­rak sınandığına inanılırdı.  Bu törenin yapıl­dığı Çifte Adalet Odası’nın adı, Maat’ın bu odada sık sık birbirinin eşi iki tanrıça biçiminde görülmesinden geliyordu. Maat, ’in kutsal refakatçileri arasında yer alırdı ve en yüksek ülkülerinin kişileştirilmiş biçimi olarak bütün tanrılarca sevilirdi.

Soyut anlamıyla maat, Tanrı vergisi düzeni nitelerdi. Bu düzen, Mısır’ın her yeni fira­vununun tahta çıkışında yeniden onaylanır ve kutsanırdı. Firavunun kutsallığıyla maat’ın niteliği bazı dönemlerde kuşku ve eleştiriyle karşılandıysa da bu iki kavramın altında yatan ilkeler Eski Mısır yaşamında ve düşüncesinde temel yerini korudu.

Şeytanın Tanrıya karşı geldikten sonra tövbe edip bağışlandığına inandıkları için halk arasında şeytana tapanlar olarak anılan dinsel akım

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language