Derin Bilgili Ansiklopedi

Mabeyn

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Mabeyn, Türk müziğinde özel birer adı olan değişik boyda neylerin her birinden 4 ya da 5 koma daha tiz ses veren neylerin ortak adı.

Her mabeyn ney, kendisinden 4-5 koma daha pes ses veren neyin adıyla (örn. mansur mabeyni, şah mabeyni, bolahenk mabeyni, davut mabeyni) birlikte anılır. Diyapazon sesi ara seslerden biri (mabeyn neylerden birinin temel sesi) olan saz akortlarına da mabeyn akort denir (ney).

Yüz yirmi zamanlı, 63 vuruşlu, beş usulün bir araya getirilmesiyle oluşan Türk müziğinde büyük bir usul

 

Leave a comment
tr Turkish
X