Maclyn McCarty 48

Maclyn McCarty

, ve Colin M. MacLeod ile birlikte canlı hücrelerde genetik maddenin asitten (DNA) oluştuğunu ilk kez deneylerle kanıtlamış, ABD’li biyo­loji bilgini 9 Haziran 1911, South Bend, İndiana, ABD, ö. 2 Ocak 2005, Newyork, ABD).

Stanford Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Okulu’nda öğrenim gör­dükten sonra, 1940’ta New York Üniversi­tesi’nde William S. Tillett’le çalışmaya baş­ladı. Tillett, McCarty’nin pnömokok cinsi bakterileri incelemeye yönelmesini ve New York kentindeki Rockefeller Enstitüsü’nde (Rockefeller Üniversitesi) Avery ile çalışmasını sağladı. McCarty 1950’de ensti­tüye üye oldu; 15 yıl sonra bu kurumun yöneticiliğine getirildi.

McCarty’nin Avery ve MacLeod’la yaptığı ve 1944’te yayımlanan deneyler, belirli pnö­mokok türlerinin birbirinden tümüyle farklı türlere dönüşmesini kapsıyordu. Bu dönü­şümün ortaya çıkması için kapsüllü bakteri­lerden alınan maddenin kapsülsüz ikinci tür bakterilerle karıştırılması gerekiyordu. Böylece ikinci tür hücrede birinci türe özgü bir kapsül oluşuyordu. Bu araştırmanın sonuçları dönüşümden sorumlu maddenin DNA olduğunu gösterdi.

Makadam, yol kaplamasını geliştiren İskoç mucit

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language