Magnetik Ayna

Magnetik ayna, belirli bir bölgede, yaklaşan yüklü parçacıkları itip bunların geldikleri yolu izleyerek geri dönmelerine yol açacak biçimdeki .

Magnetik alanlar, kesişmeyen ve birbirlerine hemen hemen paralel olan kuvvet çizgileriyle gösterilebilir; bu çizgilerin yönü magnetik alanın yönünü, yoğunluğu (birbirlerine yakınlık derecesi) ise alanın şiddetini belirler. Yüklü parçacıklar (örn. elektronlar), magnetik alan içinde, bir kuvvet çizgisini sarmalayan bir burgu eğrisi (helis) üzerinde dolanarak yol alırlar. Parçacığın ilerlediği yönde kuvvet çizgileri birbirlerine yaklaşıyorsa, parçacık şiddeti gittikçe artan bir magnetik alana giriyor demektir. Bu durumda parçacık, kuvvet çizgisinin çevresinde dolanmayı sürdürür ama ilerleme yönündeki hızı giderek azalır, bir noktada durur ve geldiği yolu aynen izleyerek geriye doğru yol almaya başlar. Bu yansıma olayının gerçekleştiği nokta, yalnızca, parçacığın burgu eğrisi biçimli yörüngesindeki sarmal adım açısının (eğim) başlangıç değerine bağlıdır. Böyle iki magnetik ayna karşılıklı konumlandırılarak, yüklü parçacıkların arada sıkışıp kalmalarını sağlayan bir magnetik şişe elde edilir.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language