Magnus Etkisi

, bir akışkan (sıvı ya da gaz) içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması. Adını bu olayı deneysel olarak ilk kez inceleyen Alman fizikçi H. G. Magnus’tan alan bu etki, vurulan bir tenis ya da golf topunun yörüngesinin kıvrılmasına yol açan olaydır. Aynı olay dönerek yol alan top mermilerinin yörüngesini de etkiler.

Bir akışkan içinde dönerek ilerleyen bir cismin doğrusal yörüngeden sapmasının nedeni, cismin dönmekte oluşunun akışkanda yol açtığı hız değişimleri sonucunda akışkan içinde basınç farklılıklarının ortaya çıkmasıdır. Magnus etkisi, akışkanın hızının arttığı noktalarda basıncının azalacağını ifade eden Bernoulli teoreminin bir sonucudur. Hava içinde dönerek yol alan bir top, çevresindeki havanın bir bölümünü birlikte sürükler. Topun konumundan gözlendiğinde, hava topun her yanında hızla hareket eder. Topun döndüğü taraftaki hava sürüklenmesi hava akışını yavaşlatır, öteki tarafta ise hava akışı hızlanır. Hava akışının yavaşladığı tarafta ortaya çıkan basınç artışı, topu, akışın hızlanıp basıncın düştüğü tarafa doğru saptıran bir etki yapar.

Güneş püskürmelerinin Yer’in üst atmosferinde yol açtığı tedirginliklere yol açan olay

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 19 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language