Magnus VI 48

Magnus VI

Magnus VI, lakabı , 1263-80 arasında Norveç kralı. Çıkardığı yasalarla ülkenin hukuk sistemini değiştirmiş ve hazırlattığı yasa derlemesi 400 yılı aşkın bir süre yürürlükte kalmıştır. (d . 1238 ö.9 Mayıs 1280, Bergen, Norveç).

Kral IV. ’un oğluydu. Tahta çıktıktan hemen sonra, kralı III. Alexander ile barış yaparak, belirli bir para ve yıllık kira karşılığı Hebridler ile Man Adasını ’ya bıraktı. 1274’te eyalet yasalarını birleştirerek bütün. krallık için geçerli yeni bir yasa derlemesi hazırlattı. 1277’de Bergen yasalarına dayanarak, Norveç kent ve kasabalarında birer belediye meclisi kurulmasını öngören yeni bir belediye yasası çıkardı. Hükümdarlığı sırasında deniz ticaretinin boyutları 19. yüzyıla değin aşılamayacak bir düzeye ulaştı.

1277’de kiliseyle anlaşmaya varan Magnus, Başpiskopos Jon’la (Kızıl) Tensberg Konkordatosu’nu imzaladı. Kiliseyi bağımsız kılan, gelirini ve saygınlığını artıran bu anlaşma, iki yüz yıl boyunca Norveç din yasalarının temel dayanağı olarak kaldı.

Magnus İzlanda sagalarına konu olan son Norveç hükümdarı olmuş ve yaşamını anlatan sagadan günümüze yalnızca bazı parçalar ulaşmıştır.

Güney Kore’nin ilk cumhurbaşkanı

 

No Responses

  1. A.Arif Efler 19 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language