Mahapurusha 48

Mahapurusha

, olarak da bilinir, Hindu, Caynacı ve Budacı inanışlarda, olaganüstü bir yazgısı olan ve denen fiziksel özellik ya da işaretleriyle tanınan kişi. Bu kişiler ya evrensel birer hükümdar (çakravartin) ya da buda’lar ve Tirthankaralar gibi büyük tinsel önderler olmak için doğmuşlardır. Gautama Buda’nın bazı fiziksel işaretleri, örneğin ushnisha yani başındaki şişlik, ancak Aydınlanmaya (bodhi). eriştikten sonra belirginleştiği halde, falcılar doğumunda onun bazı özelliklerini fark edebilmişlerdir. Buda’nın ya da Caynacılıktaki Tirthankaraların tasvirlerinde çoğu zaman bu işaretler de gösterilir.

Ayırt edici işaretler dinsel geleneklere göre bazı değişiklikler gösterir. Budacılıkta lakshâna’lar, 32 temel, 80 ikincil işaret olarak sıralanır. Temel lakshana’lar şunlardır:

1) Ushnisha,

2) her biri soldan sağa doğru kıvrılmış kısa büklümler halinde saç,

3) urna (kaşların arasında bir tutam kıl),

4) eşit büyüklükte, parlak 40 bembeyaz diş,

5) büyük, uzun bir dil,

6) altın renkli ten,

7) ayaktayken dizlere kadar sarkan uzun kollar,

8) perdeli parmaklar,

9) tabanlarda, her birinin dış çeperi bin çubukla merkeze bağlanan birer tekerlek.

Allah tarafından insanlara yeni bir kitap ve şeriat ile gönderilen peygamber

 

Caynacılıkta 54 “büyük ruh’ (şalakapurusha) vardır. Bunlar; 24 Tirthankara, 12 çakravartin, 9 vasudeva (Hindu tanrısı Krişna’nın karşılıkları) ve 9 baladeva’dan (Hindu tanrısı Balarama’nın karşılıkları) oluşur. Büyük bir ruhun doğuşundan önce annesi hayırlı rüyalar görür. Bazi geleneklerde 54 “büyük ruh’un yanı sıra 9 da prativasudeva’ nın (vasudeva’ların düşmanları) olduğu kabul edilir. Şalakapurusha’ların yaşamları Cayna destanları ve Purana (Eski Öyküler) metinlerinin başlıca konusunu oluşturur.

No Responses

  1. A.Arif Efler 20 Ekim 2019

Sen de birkaç kelam et...

Select Language