Derin Bilgili Ansiklopedi

Mantıkçılık

0 3

Çağrı Tasarım Kampanya

Mantıkçılık, Alman matematikçi Gottlob Frege (1848-1925) ve İngiliz matematikçi Bertrand Russell (1872-1970) tarafından ortaya atılan ve matematiğin aslında mantık olduğunu öne süren düşünce okulu.

Man­tıkçılar, matematiğin tümünün, sayı ya da küme gibi matematiğe özgü kavramlardan yararlanmaya gerek kalmaksızın, saf man­tıktan çıkarsanabileceğini ileri sürerler.

biçimcilik, sezgicilik

 

Önermeleri ve bunların kanıtlama­lardaki kullanımlarını inceleyen disiplin

 

Leave a comment