Derin Bilgili Ansiklopedi

Manto

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Manto, Yu­nan mitolojisinde Thebaili kahin Teiresias’ ın kızı ve yardımcısı.

Thebai’ye karşı sava­şan yedi şampiyonun oğulları olan Epigon­lar, Thebai’yi yağmaladıktan sonra, en de­ğerli ganimet olarak Manto’yu Delphoi’daki tapınağında Apollon’a sunarlar. Manto, bu tapınakta yapılan bir kehaneti gerçekleşti­rerek Giritli Rhakios’la evlenir ve Ionya’da ünlü Klaros Apollon kehanet merkezini kurar. Kahin Mopsos’un annesidir.

 

Yunan mitolojisinde Kafasında saç yerine yılanlar olan kanatlı bir genç kadın olan Gorgo’ların en ünlüsü

 

Leave a comment
tr Turkish
X