Derin Bilgili Ansiklopedi

Mantra

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Mantra, Hinduizm ve Budacılıkta, mistik ya da tinsel bir etkisi olduğuna inanılan kutsal sözcük, hece ya da dize.

Dünyadaki yaşantıyla ilgili ya da tinsel amaçlara ulaş­mak için mekanik bir araç olarak kabul edilirse de, daha üst düzey tinsel düşünceler açısından da ele alınabilir. Sözgelimi bir kavram ya da tanrının bicamantra’sını (to­hum mantra) yinelemenin, onun temsil ettiği nesnenin özünü ya da varlığını canlan­dıracağına inanılır. Böylece örneğin bütün Veda tanrıları ya da üç büyük Hindu tanrısı Brahma, Vişnu ve Şiva, kutsal om hecesiyle çağrılabilir.

Mantra bugün de Hindu ayinlerinin önemli bir parçasıdır. Mezhebe yeni katılan kişinin kulağına guru tarafından gizli bir mantra fısıldanır. Güneş Tanrısı Savıtr’e adanmış bir dua olan “Gayatri” mantra, kutsal iplikle kuşatılmış yüksek kast üyesi erkek çocuklara iletilir ve onlar tarafından her gün yinelenmesi gerekir.

Budacılıkta, önemli bir Tantra hareketine Mantrayana (Kutsal Hecelerin Taşıyıcısı) adı verilmiştir (Vacrayana). Om mani padme hum (mücevher lotustadır) mantra’ sının yinelenmesi de, Tibet dinsel ayinleri­nin en önemli özelliklerinden biridir.

Eski Mısır dininde doğruluğun ve adaletin kişileştiril­miş biçimi. Güneş Tanrısı Ra’nın kızı ve Bilgelik Tanrısı Tot’un karıs

 

Leave a comment
tr Turkish
X