Derin Bilgili Ansiklopedi

Manyas Gölü

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Manyas Gölü, Kuş Gölü, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara bölümü’nde göl.

Doğu-batı doğrultulu İnegöl Ovası-Bursa Ovası-Ulubat (Apol­yont) Gölü-Manyas Gölü-Gönen Ovası çöküntü çukurları dizisi içindeki çukurlar­dan birinin en alçak kesiminde suların birikmesi sonucunda komşusu Ulubat Gö­lüyle birlikte oluşmuştur. Bu iki göl alçak bir eşik alanla birbirinden ayrılır. Çukurlar dizisinin oluşmasında tektonik olaylar rol oynadığından, Manyas Gölü de tektonik göller grubundan sayılır. Yüzölçümü 166 km2 olan gölün su yüzeyi, denizden 15 m kadar yüksektedir. Derinliği genellikle 1-2 m’yi geçmeyen bu sığ gölün en derin yeri 5 m’dir.

Özellikle güneyden gelen Kocaçay’la bes­lenen Manyas Gölüne kuzeyden Sığırcı Deresi dökülür. Karadere, gölün fazla sularını Susurluk (Susurlu) Çayına taşır. Göle ulaşan akarsuların, taşıdıkları alüvyonları sürekli olarak yığması nedeniyle göl alanın­da belirli bir küçülme izlenmektedir.

Manyas Gölü, İznik Gölünden sonra Mar­mara Bölgesi’nin ikinci büyük gölüdür.

Güney Marmara Bölümü’ndeki öteki göl­lerde olduğu gibi sulan tatlı olan Manyas’ta kerevit ve 20’yi aşkın balık türü yaşar. Çok zengin bir doğal yaşamı olan göl, son yıllarda çevredeki sanayi kuruluşlarının atıkları ile tarlalarda kullanılan tarım ilaçla­rının yağış ve akarsularla taşınması nede­niyle yoğun biçimde kirlenmektedir ve ze­hirlenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Manyas Gölünün en ilgi çekici köşesi, kuzeydoğu kıyısında, her yıl 2-3 milyon kuşun geldiği sanılan Kuş Cenneti’dir. Bu ağaçlık ve sazlık alan, 1959’da kurulan Kuş Cenneti Milli Parkı‘nın sınırları içinde­dir. Ulusal parkı her yıl çok sayıda ornitolog ve turist ziyaret eder. Manyas Gölü, 200’den çok kuş türünün saptanması nede­niyle Kuş Gölü olarak da adlandırılır. Bazı kaynaklara göre, günümüzde ulusal park olarak korumaya alınan bu alan Roma döneminde “Cennet” anlamına gelen Pa­radiso adıyla anılmıştır.

Manyas Gölü
Manş Tüneli hangi 2 ülkeyi birbirine bağlıyor?

 

Leave a comment
tr Turkish
X