Derin Bilgili Ansiklopedi

Manyoşu

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Manyoşu, imparatorluk dönemine ait Japon şiir antolojilerinin en eskisi ve en önemlisi (y. 759).

İçerdiği 4.500 şiirin bazısı 7. yüzyıla ve belki daha da eskiye aittir. Derleme, taşıdığı manyo ruhu, yani daha sonraki stilize Japon şiirinde görülmeyen sadelik ve içten duygusallıktan ötürü yüzyıl­lar boyunca büyük ilgi görmüştür. Gene de şiirler naif olmaktan çok uzaktır; yazılı dilin henüz arındırılmamış olduğu bazı teknik kabalıkları ve Çin üslubunun etkilerini içer­mekle birlikte, karmaşık ve incelikli bir şiir geleneğinin varlığına da işaret ederler. Man­yoşu’da kullanılan dil, hemen hemen der­lendiği dönemden bu yana araştırmacılara teknik güçlükler çıkarmıştır. Hem Japonca hem de Çince sözdizimi içinde, hem okunu­şu hem de anlamı iletmek için kullanılan Çince karakterler bileşimine dayanan man­yo gana yazım tarzı bugüne değin çözüleme­yen pek çok sorun yaratmıştır. Antoloji 8. yüzyılın ünlü şairlerinden Qtomo Yakamo­çi, Kakinomoto Hitomaro ve Yamanoue Okura’nın yapıtlarını içerir.

Dünyadaki bilinen en büyük ansiklopedi

 

Leave a comment
tr Turkish
X