Derin Bilgili Ansiklopedi

Mao Dun

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Mao Dun, asıl adı Shen De Hong, cumhuriyet döneminin en önemli gerçekçi romancısı sayılan Çinli yayın yönetmeni ve yazar  (d. 1896, Qingzhen, Zhejiang – ö. 27 Mart 1981, Pekin, Çin).

1916’da parasızlık yüzünden öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Şanghay’da Commercial Press’te düzeltmen olarak ça­lıştı. Kısa sürede çevirmenliğe ve yayın yönetmenliğine yükseldi. 1920’de başka genç Çinli yazarlarla birlikte 11 yıldır ya­yımlanan Xiaoshuo yuebao’ın (Öykü Der­gisi) denetimini ele geçirdi. Bu grup dergi­de köklü değişikliklere giderek yeni bir edebiyat anlayışı geliştirmeye başladı. Ya­yın yönetmeni seçilen Shen bu görevi 1923’e değin sürdürdü.

Shen 1926’da Kuomintang Merkezi Yürüt­me Komitesi’nin propaganda bölümü sekre­teri olarak Kuzey Seferi’ne katıldı. Kuomin­tang’ın sol kanadıyla Çin Komünist Partisi arasındaki ilişkilerin bozulması üzerine has­talığını öne sürerek Guling’e kaçtı. Ertesi yıl üç kısa roman yazdı. Bu romanları, Çincede “çelişki” anlamına gelen Mao Dun lakabını kullanarak bir üçleme biçiminde Shi (1930; Tutulma) adıyla yayımladı. Ku­zey Seferi’ne katılan bir gencin yaşamını konu alan yapıt hemen büyük bir başarı kazandı. Yapıt parlak psikolojik gerçekçili­ği nedeniyle birçok Batılı eleştirmence Mao Dun’un başyapıtı sayılırsa da Çinli Marksist eleştirmenlerce “küçük burjuva” olarak ni­telenerek ağır suçlamalara hedef oldu. Daha sonra yazdığı Ziye (1933; Geceyarısı) ise toplumsal gerçekçiliği nedeniyle Çinli Marksist eleştirmenlerce övülürken Batılı eleştirmenlerce Shi’den daha önemsiz bu­lundu.

Mao Dun 1930’da Solcu Yazarlar Birliği’ nin kurucuları arasında yer aldı. Çin-Japon Savaşı sırasında (1937-45) sol çizgideki ede­bi etkinliklerini sürdürerek iki edebiyat dergisi kurdu ve bunların yönetimini üstlen­di. 1949’da sosyalist yönetimin kurulmasın­dan sonra çeşitli edebiyat ve kültür etkinlik­lerine katıldıysa da roman yazmayı bıraktı. 1949’da kültür bakanı oldu, ama bu göre­vinden 1964’te uzaklaştırıldı. 1970’lerde Çin Yazarlar Birliği’nin başkan yardımcısı oldu ve bir çocuk edebiyatı dergisini yönetti. 1978’de Çin Komünist Partisi’nde yeniden etkin görevler üstlendi.

Academie Française’e seçilen ilk kadın üye

 

 

Leave a comment
tr Turkish
X