Derin Bilgili Ansiklopedi

Maori dili

0 6

Çağrı Tasarım Kampanya

Maori dili, Doğu Avustronezya dillerinin Doğu Polinezya alt grubu. Cook Adaları ile Yeni Zelanda’da konuşulur.

1987’de kabul edilen Maori Dili Yasası’na göre Yeni Zelanda’nın iki resmi dilinden biri­dir. Maori dilini konuşanların sayısı 100- 150 bin olarak tahmin edilmektedir. Doğu Polinezya bölgesinin kenarında kalan adalardan biri olan Yeni Zelanda son iskan edilen (İS 800) Polinezya adala­rından biridir. Bu tarihten beri Maori dili öbür Polinezya dillerinden bağımsız ola­rak gelişti. Avrupalı Hıristiyan misyoner­ler Maori dilini bir yazı dili haline getirdi­ler. Maori dilinde basılmış ilk yapıt 1815’te yayımlandı.

Maori dili 5 ünlü (her biri kısa ya da uzun okunabilir) ve 10 ünsüz (h, k, m, n, ng, p, r, t, w, wh) harf içerir. Heceler sık sık yine­lenir. Genellikle yeğinlik, kesinlik belirtil­mek jstendiğinde bu yinelemeye başvuru­lur. Önek ve sonekler çok azdır. İsimlerin çoğul halleri ile fiil çekimleri sözdizim değişiklikleriyle belirtilir.

Doğalcı bir yaklaşımla ele aldığı ince uzun insan figürleriyle ünlü, Büyük İskender’in döneminde yaşamış Yunanlı hey­kelci

 

Leave a comment